Pensioenstelsel

Bereid je voor op de wijzigingen in het pensioenstelsel

Er wordt al een tijd over gesproken, dus je hebt er vast al iets van meegekregen: het pensioenstelsel gaat flink op de schop. En al met een beoogde ingangsdatum per 1 juli 2023, terwijl de wet nog niet door de Eerste Kamer is. Toch is het belangrijk om je er al in te verdiepen, want de veranderingen zijn groot.

Wijzigingen in het pensioenstelsel: hoe zat het ook alweer?
Via de nieuwe wetgeving beoogt de overheid een aantal zaken te verbeteren aan het pensioenstelsel. Indexeren moet in het nieuwe stelsel makkelijker gaan. Ook moeten de pensioenen beter mee kunnen bewegen met de economie. Het nieuwe stelsel sluit beter aan op de huidige arbeidsmarkt. Steeds minder mensen werken hun leven lang voor dezelfde werkgever. Men wisselt vaker van baan of is een tijdje zelfstandig ondernemer. Er komen weer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. En het nieuwe stelsel beoogt meer inzicht en keuzevrijheden.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Er zijn straks alleen nog premieregelingen toegestaan. Hiermee wordt een pensioenregeling bedoeld waarin niet de hoogte van de pensioenuitkering, maar de in te leggen pensioenpremie het uitgangspunt van de toezegging is. Met de ingelegde pensioenpremies bouwt de medewerker een pensioenkapitaal op. Met dit kapitaal wordt op de pensioendatum een pensioenuitkering aangekocht. De hoogte van het eindkapitaal en daarmee ook de hoogte van de aan te kopen pensioenuitkering staat vooraf niet vast.
  • In deze premieregelingen is de in te leggen premie ‘vlak’. Dit betekent dat ze voor iedereen gelijk is en niet meer leeftijdsafhankelijk, zoals in de huidige regeling.
  • Het partner- en wezenpensioen wordt gestandaardiseerd en gekoppeld aan het salaris. Hierbij wordt de hoogte van het partnerpensioen als een vast percentage van het salaris vastgesteld (maximaal 50%).
  • De wettelijke leeftijd voor pensioendeelname wordt verlaagd naar 18 jaar.
  • Er komen meer keuzemogelijkheden voor de gepensioneerde. Denk aan deeltijdpensioen, hoog/laag constructies, uitruil ouderdoms- /partnerpensioen, ingangsdatum van het pensioen en een deel ineens opnemen.
  • Er komt een verruiming van de aftrekruimte lijfrenteregime.

Flink wat wijzigingen dus, die een flinke (financiële) impact kunnen hebben. Niet alleen op de medewerker, maar mogelijk ook op de werkgever in de totale pensioenkosten. Daarbij mag er geen sprake zijn van achteruitgang voor de medewerker.

 

Wanneer verandert er iets?
Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar nog niet door de Eerste Kamer. Zij stemmen hier eind mei over. Wordt het voorstel goedgekeurd, dan kan de wet in werking treden. Die datum staat vooralsnog op 1 juli 2023. Moeten op die datum dan alle pensioenregelingen al zijn aangepast? Nee, dat niet. Op 1 juli start een transitieperiode van 3,5 jaar. Werkgevers, pensioenuitvoerders en vakbonden krijgen tot 1 januari 2027 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen.

Begin tijdig met de voorbereiding
Nu zou je kunnen denken: ‘2027 pas? Daar ga ik me in de tweede helft van 2026 eens een keer druk om maken’. Maar dan ben je echt te laat. Hoewel de startdatum wellicht nog wijzigt, is wel zeker dat er een transitieperiode komt om de pensioenregelingen aan te passen. Benut die periode goed. De nieuwe pensioenregeling gaat behoorlijk wat (financiële) consequenties hebben. Om dit in goede banen te leiden, moet je tijdig afstemmen met jouw pensioenadviseur en overleg voeren met de OR of medewerkers. En dat kost tijd. En omdat alle werkgevers hiermee aan de slag moeten zullen pensioenadviseurs het druk hebben. Wacht dus niet te lang om bij hen tijd hiervoor te claimen. Is er een pensioen via de cao gewijzigd, dan hoef je niet zelf in actie te komen, dan zullen de sociale partners nieuwe pensioenafspraken gaan maken. Wel is het belangrijk om je medewerkers uiteindelijk van goede informatie te voorzien.

Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Wil je advies over welk overgangstraject past bij jouw organisatie en heb je (nog) geen goede pensioenadviseur? Of wil je gewoon meer informatie en eens sparren over de mogelijkheden die je hebt? De adviseurs van QuatroHR staan voor je klaar! Ook als er straks meer duidelijkheid is en je ondersteuning nodig hebt bij het faciliteren van het overgangsproces richting je medewerkers. We helpen je graag om de overgang naar de nieuw pensioenregeling goed te laten verlopen binnen jouw organisatie.

Wanneer verandert er iets?
Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar nog niet door de Eerste Kamer. Zij stemmen hier eind mei over. Wordt het voorstel goedgekeurd, dan kan de wet in werking treden. Die datum staat vooralsnog op 1 juli 2023. Moeten op die datum dan alle pensioenregelingen al zijn aangepast? Nee, dat niet. Op 1 juli start een transitieperiode van 3,5 jaar. Werkgevers, pensioenuitvoerders en vakbonden krijgen tot 1 januari 2027 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen.

Begin tijdig met de voorbereiding
Nu zou je kunnen denken: ‘2027 pas? Daar ga ik me in de tweede helft van 2026 eens een keer druk om maken’. Maar dan ben je echt te laat. Hoewel de startdatum wellicht nog wijzigt, is wel zeker dat er een transitieperiode komt om de pensioenregelingen aan te passen. Benut die periode goed. De nieuwe pensioenregeling gaat behoorlijk wat (financiële) consequenties hebben. Om dit in goede banen te leiden, moet je tijdig afstemmen met jouw pensioenadviseur en overleg voeren met de OR of medewerkers. En dat kost tijd. En omdat alle werkgevers hiermee aan de slag moeten zullen pensioenadviseurs het druk hebben. Wacht dus niet te lang om bij hen tijd hiervoor te claimen. Is er een pensioen via de cao gewijzigd, dan hoef je niet zelf in actie te komen, dan zullen de sociale partners nieuwe pensioenafspraken gaan maken. Wel is het belangrijk om je medewerkers uiteindelijk van goede informatie te voorzien.

Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Wil je advies over welk overgangstraject past bij jouw organisatie en heb je (nog) geen goede pensioenadviseur? Of wil je gewoon meer informatie en eens sparren over de mogelijkheden die je hebt? De adviseurs van QuatroHR staan voor je klaar! Ook als er straks meer duidelijkheid is en je ondersteuning nodig hebt bij het faciliteren van het overgangsproces richting je medewerkers. We helpen je graag om de overgang naar de nieuw pensioenregeling goed te laten verlopen binnen jouw organisatie.

Benieuwd naar onze oplossing voor jouw HR-vraagstukken?

Nodig ons uit voor een kennismakingsgesprek!

0184 75 05 75 | team@quatrohr.nl