WIA-verzekeringen

Voorkom financiële problemen bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker

Je hoopt natuurlijk niet dat het gebeurt, maar stel dat een van je medewerkers (deels) arbeidsongeschikt raakt. Weet jij dan wat je hebt geregeld voor diegene? Vanuit de overheid kan een medewerker na twee jaar ziekte een uitkering krijgen vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dat betekent echter wel dat je medewerker flink terug kan gaan in inkomen. Om dat te voorkomen, zijn er WIA-verzekeringen voor je medewerkers. Maar hoe weet je nu welke je het beste kunt aanbieden? In deze blog gaan we in op de meest voorkomende soorten WIA-verzekeringen.

WIA: hoe zat dat ook alweer?

Als een medewerker langer dan twee jaar ziek is, kan hij/zij recht hebben op een WIA-uitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen, bepaalt een arbeidsdeskundige van het UWV voor hoeveel procent iemand arbeidsongeschikt is. Als dit meer dan 35% is, heeft je medewerker recht op een WIA-uitkering.

Die uitkering is er in twee vormen: de WGA-uitkering, wanneer je tot 80% arbeidsongeschikt bent en op termijn herstel verwacht wordt en de IVA-uitkering, wanneer je meer dan 80% arbeidsongeschikt bent en er geen herstel meer mogelijk is. Bij deze laatste uitkering ontvangt je medewerker 75% van het laatstverdiende salaris en heeft hij/zij geen sollicitatieplicht.

De WGA-uitkering is een iets ander verhaal. Hierbij krijgt je medewerker de eerste periode 70% van het laatstverdiende salaris. Die periode is gelijk aan de duur van de WW-uitkering waar de betreffende medewerker recht op zou hebben. Maar de WGA-uitkering wordt alleen uitgekeerd over het percentage dat iemand arbeidsongeschikt is.

Dus stel: een medewerker verdient nu 4.000 euro en wordt 50% arbeidsongeschikt. Dan krijgt diegene 70% over 2.000 euro (en dus niet over 4.000 euro). Die andere 2000 euro, de zogeheten restverdiencapaciteit, moet de medewerker zelf verdienen met werkzaamheden die hij/zij nog wel kan uitvoeren. Heeft hij/zij nog niet direct de mogelijkheid om zelf 2.000 euro te verdienen, dan daalt het inkomen dus ineens van 4.000 naar 1.400 euro. Een flinke stap terug dus.

Verschillende verzekeringen op een rijtje

Om het inkomensverlies op te vangen, kun je als goed werkgever medewerkers de mogelijkheid geven een WIA-verzekering af te sluiten. Er zijn er een aantal en we zetten de meest voorkomende voor je op een rij:

  • WIA-hiaatverzekering of WGA-hiaatverzekering
    Deze verzekering is bedoeld om het gat te dichten tussen het inkomen uit werk en het inkomen uit de WGA-uitkering. Let er bij het afsluiten van deze verzekering op dat de verzekering minstens 70% van het salaris uitkeert en ook de restverdiencapaciteit dekt.
  • WIA-bodemverzekering
    Is je medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard, dan heeft hij/zij geen recht op een WIA-uitkering, maar verliest waarschijnlijk wel inkomen, omdat ze minder kunnen werken. Om dat op te vangen, kan je medewerkers een WIA-bodemverzekering aanbieden.
  • WIA-excedentverzekering
    Deze verzekering is een aanvulling op de WIA-uitkering. De WIA-uitkering is namelijk gemaximeerd op het maximumdagloon. Heb je veel mensen in dienst die meer dan het maximumdagloon verdienen, dan is het goed om hen deze verzekering aan te bieden, zodat ze niet te veel terugvallen in inkomen.

Niet zeker of je de goede verzekeringen aanbiedt?

Vanuit goed werkgeverschap wil je het natuurlijk netjes regelen voor je medewerkers. Kijk daarom nog eens goed of je medewerkers gebruik kunnen maken van een WIA-verzekering en wat deze dan precies dekt. Ben je er niet zeker van of je de juiste verzekeringen aanbiedt? De HR-adviseurs van QuatroHR kijken graag met je mee.

Benieuwd naar onze oplossing voor jouw HR-vraagstukken?

Nodig ons uit voor een kennismakingsgesprek!

0184 75 05 75 | team@quatrohr.nl