Verlofregeling

Verlofregeling: hier hebben je medewerkers recht op

Voor geen enkele ondernemer is het nieuws dat medewerkers verlof mogen opnemen. Bijvoorbeeld om voor een naaste te zorgen, te verhuizen of omdat de medewerker zwanger is. Welke verlofregeling van toepassing is, is afhankelijk van de situatie.

Verlofregeling versus vakantiedagen
In praktijk gebruiken mensen de termen verlof en vakantiedagen door elkaar. Technisch gezien is dit niet helemaal correct. Als je medewerker vakantiedagen opneemt, is hij/zij betaald vrij in ruil voor het inleveren van de opgebouwde vakantiedagen. Bij het opnemen van verlof werkt dit anders. Niet al het verlof is bijvoorbeeld betaald en verlof neem je op voor een bepaald doel. Ook kun je geen verlofdagen opbouwen.

Wettelijke verlofregeling
In Nederland hebben medewerkers recht op verschillende soorten verlof. Deze verlofregelingen vind je terug in de Wet arbeid en zorg.

 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof
  Zwangere medewerkers hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het UWV betaalt de verlofuitkering aan jou, zodat jij je medewerker tijdens het verlof kunt doorbetalen.
 • Geboorteverlof
  Partners mogen bij de geboorte van hun kind geboorteverlof opnemen. Sinds een aantal jaar is het mogelijk om het geboorteverlof te verlengen. Dit aanvullend verlof wordt over het algemeen niet volledig doorbetaald.
 • Ouderschapsverlof
  Wil je medewerker na de geboorte van een kind meer tijd thuis doorbrengen? Dan kan de medewerker ouderschapsverlof opnemen. In principe is ouderschapsverlof onbetaald. Soms staan hier in de cao andere afspraken over.
 • Adoptie- of pleegzorgverlof
  Medewerkers die een pleegkind in huis nemen of een kind adopteren, hebben recht op verlof. Net als bij het zwangerschapsverlof, betaalt het UWV aan jou de uitkering.
 • Zorgverlof
  Is iemand in de directe omgeving van je medewerker ernstig ziek? Vaak heeft de medewerker recht op zorgverlof. Afhankelijk van de situatie en de ernst van de ziekte, kan je medewerker kort- of langdurend zorgverlof opnemen.
 • Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof
  Moet een medewerker vrij nemen om een privéprobleem op te lossen dat niet tot na de werkdag kan wachten? Zoals een onverwacht ziek kind, of brand? Dan mag de medewerker calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen.

Op de website van de Rijksoverheid vind je per verlofregeling een uitgebreide uitleg. Zo vind je bijvoorbeeld ook meer informatie over welke soorten verlof betaald zijn en wanneer je medewerker het verlof (deels) onbetaald moet opnemen.

 

Verlofregeling in cao
Niet al het verlof is wettelijk bepaald. Zo vind je in veel cao’s aanvullende afspraken over verlof. Denk bijvoorbeeld aan een vrije dag als de medewerker gaat verhuizen of trouwen. Deze verlofregeling noemt men ook wel buitengewoon of bijzonder verlof.

Verlofregeling in personeelshandboek
Wil jij je medewerkers aanvullende mogelijkheden bieden voor buitengewoon verlof, of heeft jouw bedrijf geen cao? Dan kun je de verlofregeling ook vastleggen in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je medewerkers betaald vrij te geven voor een examen, een tandarts- of doktersbezoek.

Verlofregeling in cao
Niet al het verlof is wettelijk bepaald. Zo vind je in veel cao’s aanvullende afspraken over verlof. Denk bijvoorbeeld aan een vrije dag als de medewerker gaat verhuizen of trouwen. Deze verlofregeling noemt men ook wel buitengewoon of bijzonder verlof.

Verlofregeling in personeelshandboek
Wil jij je medewerkers aanvullende mogelijkheden bieden voor buitengewoon verlof, of heeft jouw bedrijf geen cao? Dan kun je de verlofregeling ook vastleggen in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je medewerkers betaald vrij te geven voor een examen, een tandarts- of doktersbezoek.

Benieuwd naar onze oplossing voor jouw HR-vraagstukken?

Nodig ons uit voor een kennismakingsgesprek!

0184 75 05 75 | team@quatrohr.nl