Sociaal plan

Sociaal plan bij reorganisaties en failliete bedrijven

Gaat jouw bedrijf reorganiseren? Of ben je genoodzaakt je deuren te sluiten? Dan is de kans groot dat meerdere medewerkers hun baan verliezen. In een sociaal plan leg je de regelingen en voorzieningen vast voor de vertrekkende medewerkers en de medewerkers die blijven.

Sociaal plan niet verplicht
Het opstellen van een sociaal plan is niet verplicht. Soms zijn hier wel afspraken over in de cao. Wil je het goed regelen voor je medewerkers? Dan is het opstellen van een sociaal plan bij reorganisaties aan te raden. Een bindend sociaal plan geldt voor iedereen binnen het bedrijf. Dat is efficiënter en voorkomt dat je meerdere ontslagzaken moet voeren.

Bindend verklaren sociaal plan
Als ondernemer heb je verschillende manieren om te zorgen dat het sociaal plan bindend is voor alle medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door het document te laten goedkeuren door de ondernemersraad of de vakbond. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het sociaal plan alleen op te stellen. In dat geval moet elke individuele medewerker akkoord gaan met de inhoud. Gaat niet iedereen akkoord? Dan is het sociaal plan ook niet bindend en moet je met de individuele medewerkers onderhandelen over de ontslagvoorwaarden.

 

Inhoud sociaal plan
Geen enkel sociaal plan is hetzelfde, maar in het document vind je altijd afspraken die gelden als meerdere medewerkers hun baan verliezen. Zo kun je bijvoorbeeld informatie opnemen over welke functies verdwijnen en welk effect de reorganisatie heeft op andere functies. Denk bijvoorbeeld aan andere werkzaamheden, arbeidstijden of het werken op een andere locatie.

In het sociaal plan maak je ook afspraken over het ontslag van medewerkers. Krijgen medewerkers bijvoorbeeld een transitievergoeding? En hoe staat het met pensioenopbouw na ontslag? Ook kun je informatie opnemen over of medewerkers vrijgesteld worden van werk en of je hen begeleidt naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Kortom, het sociaal plan omschrijft vooral hoe je zaken goed regelt voor je medewerkers en geeft hen vooraf zekerheid over werk, functie, salaris en ontslagvergoedingen.

Praktijkcase reorganisatie
Als je CFO/Managing Director Arjan den Breems in 2018 had gevraagd waar Senior Aerospace Bosman (SA Bosman) nu zou staan, had hij nooit gedacht dat het bedrijf niet meer zou bestaan. Toch is dat de harde waarheid. “Helaas hadden we geen invloed op deze beslissing, maar we hebben er wel alles aan gedaan om onze 110 medewerkers enigszins verzorgd achter te laten. Judith van QuatroHR heeft dit proces goed begeleid en er mede voor gezorgd dat de sluiting beheerst is verlopen”, blikt Arjan terug.

Inhoud sociaal plan
Geen enkel sociaal plan is hetzelfde, maar in het document vind je altijd afspraken die gelden als meerdere medewerkers hun baan verliezen. Zo kun je bijvoorbeeld informatie opnemen over welke functies verdwijnen en welk effect de reorganisatie heeft op andere functies. Denk bijvoorbeeld aan andere werkzaamheden, arbeidstijden of het werken op een andere locatie.

In het sociaal plan maak je ook afspraken over het ontslag van medewerkers. Krijgen medewerkers bijvoorbeeld een transitievergoeding? En hoe staat het met pensioenopbouw na ontslag? Ook kun je informatie opnemen over of medewerkers vrijgesteld worden van werk en of je hen begeleidt naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Kortom, het sociaal plan omschrijft vooral hoe je zaken goed regelt voor je medewerkers en geeft hen vooraf zekerheid over werk, functie, salaris en ontslagvergoedingen.

Praktijkcase reorganisatie
Als je CFO/Managing Director Arjan den Breems in 2018 had gevraagd waar Senior Aerospace Bosman (SA Bosman) nu zou staan, had hij nooit gedacht dat het bedrijf niet meer zou bestaan. Toch is dat de harde waarheid. “Helaas hadden we geen invloed op deze beslissing, maar we hebben er wel alles aan gedaan om onze 110 medewerkers enigszins verzorgd achter te laten. Judith van QuatroHR heeft dit proces goed begeleid en er mede voor gezorgd dat de sluiting beheerst is verlopen”, blikt Arjan terug.

Benieuwd naar onze oplossing voor jouw HR-vraagstukken?

Nodig ons uit voor een kennismakingsgesprek!

0184 75 05 75 | team@quatrohr.nl