Persoonlijk ontwikkelingsplan

POP om te investeren in loopbaanontwikkeling van medewerkers

Goede medewerkers wil je graag behouden voor je bedrijf. Eén van de manieren om dat te doen is investeren in hun loopbaanontwikkeling. Wat willen ze leren en bereiken? En hoe sluit dat aan op je organisatiedoelstellingen? Afspraken over individuele loopbaandoelen leg je samen vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Wat is een POP?
In een persoonlijk ontwikkelingsplan leg je de afspraken vast die te maken hebben met de ontwikkeling van een medewerker. Waar wil een medewerker naartoe groeien? Welke competenties wil iemand ontwikkelen? Zijn er bepaalde opleidingen die de medewerker wil volgen? Afspraken hierover leg je vast in een POP.

Door op deze manier te investeren in de ontwikkeling van medewerkers bied je hen ontwikkelperspectief binnen je eigen bedrijf. Een goede manier om mensen te behouden dus. Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat de loopbaandoelen van de medewerker aansluiten bij de ambities en het opleidingsplan van de organisatie. Een POP is daarom ook een gezamenlijk document.

 

Wat staat er in een POP?
Een persoonlijk ontwikkelingsplan geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat kan een medewerker leren en weten om de functie nu en in de toekomst (vijf jaar vooruit) goed uit te kunnen voeren?
  • Welke loopbaandoelen onderscheiden jij en je medewerker?
  • Hoe wil je de komende periode (een à twee jaar) invulling geven aan het bereiken van die doelen? Hoe ziet het plan van aanpak er op hoofdlijnen uit?
  • Welke activiteiten of opleidingen dragen hieraan bij?
  • Hoe en wanneer vinden evaluatiemomenten plaats?

Een POP is meestal gebaseerd op een vast format dat je op maat maakt voor jouw organisatie. Heb je daarvoor niet de juiste kennis en kunde in huis? De HR-adviseurs van QuatroHR helpen je graag.

Blijf in gesprek
Wat er uiteindelijk precies in een POP komt te staan, stel je vast in een gesprek. De medewerker en de direct leidinggevende bereiden dit gesprek voor, zodat beiden een helder beeld hebben van wat ze met het ontwikkelingsplan willen bereiken. Tijdens het worden de verwachtingen over en weer besproken en getoetst. De uiteindelijke afspraken leg je vervolgens vast in een het persoonlijk ontwikkelingsplan.

Zijn de afspraken vastgelegd in een POP? Dan begint het echte werk; zorgen dat de afspraken worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat het plan in een la belandt, waar niet meer naar gekeken wordt, is het van belang regelmatig evaluatiemomenten- en gesprekken in te plannen. Je kunt hier bijvoorbeeld het functioneringsgesprek voor gebruiken. Zo zorg je dat wat je samen met je medewerker hebt afgesproken ook gedaan wordt.

Wat staat er in een POP?
Een persoonlijk ontwikkelingsplan geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat kan een medewerker leren en weten om de functie nu en in de toekomst (vijf jaar vooruit) goed uit te kunnen voeren?
  • Welke loopbaandoelen onderscheiden jij en je medewerker?
  • Hoe wil je de komende periode (een à twee jaar) invulling geven aan het bereiken van die doelen? Hoe ziet het plan van aanpak er op hoofdlijnen uit?
  • Welke activiteiten of opleidingen dragen hieraan bij?
  • Hoe en wanneer vinden evaluatiemomenten plaats?

Een POP is meestal gebaseerd op een vast format dat je op maat maakt voor jouw organisatie. Heb je daarvoor niet de juiste kennis en kunde in huis? De HR-adviseurs van QuatroHR helpen je graag.

Blijf in gesprek
Wat er uiteindelijk precies in een POP komt te staan, stel je vast in een gesprek. De medewerker en de direct leidinggevende bereiden dit gesprek voor, zodat beiden een helder beeld hebben van wat ze met het ontwikkelingsplan willen bereiken. Tijdens het worden de verwachtingen over en weer besproken en getoetst. De uiteindelijke afspraken leg je vervolgens vast in een het persoonlijk ontwikkelingsplan.

Zijn de afspraken vastgelegd in een POP? Dan begint het echte werk; zorgen dat de afspraken worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat het plan in een la belandt, waar niet meer naar gekeken wordt, is het van belang regelmatig evaluatiemomenten- en gesprekken in te plannen. Je kunt hier bijvoorbeeld het functioneringsgesprek voor gebruiken. Zo zorg je dat wat je samen met je medewerker hebt afgesproken ook gedaan wordt.

Benieuwd naar onze oplossing voor jouw HR-vraagstukken?

Nodig ons uit voor een kennismakingsgesprek!

0184 75 05 75 | team@quatrohr.nl